LinkedIn
X

Cyfry w języku niderlandzkim

Cyfry w języku niderlandzkim mają swoje unikalne nazwy, podobnie jak w większości języków europejskich. Nauka cyfr w niderlandzkim jest podstawą do opanowania dalszych umiejętności językowych, takich jak liczenie, mówienie o dacie, godzinie, a także dyskutowanie o cenach czy ilościach. Oto jak przedstawiają się podstawowe cyfry od 0 do 10 w języku niderlandzkim:

0 – nul

1 – één (uwaga na akcent – w niderlandzkim używa się unikalnego znaku é, który oznacza długie e)

2 – twee

3 – drie

4 – vier

5 – vijf

6 – zes

7 – zeven

8 – acht

9 – negen

10 – tien

Znajomość tych podstawowych cyfr pozwoli na formowanie prostych liczebników, a także na zrozumienie bardziej skomplikowanych liczb. W niderlandzkim, podobnie jak w języku angielskim, system liczbowy opiera się na zasadzie dziesiątkowej, co ułatwia naukę i zrozumienie liczb większych niż dziesięć. Na przykład, liczba 11 to „elf”, a 12 to „twaalf”, co ukazuje pewną regularność i pozwala na łatwiejsze przyswajanie kolejnych liczb.

Nauka cyfr w nowym języku to doskonały pierwszy krok do zanurzenia się w nowej kulturze i języku. Umożliwia nie tylko podstawową komunikację w codziennych sytuacjach, ale także otwiera drzwi do dalszej nauki i eksploracji.

Wideo lekcje cyfry w języku niderlandzkim

Blog