LinkedIn
X

Czas przeszły dokonany w języku holenderskim

Czas przeszły dokonany w języku holenderskim jest używany do opisania czynności, która została zakończona w przeszłości. Struktura tego czasu jest dość prosta i przypomina nieco konstrukcję czasu przeszłego dokonanego w języku angielskim. Kluczowym elementem jest odpowiedni dobór formy czasownika pomocniczego, którym jest zazwyczaj “hebben” lub “zijn”, a następnie dodanie czasownika czasu przeszłego dokonanego w języku niderlandzkim.

Ważne: Czas przeszły dokonany w języku niderlandzkim stosowany jest kiedy na przykład chcesz powiedzieć jedno zdanie w czasie przeszłym jak na przykład: Zrobiłem, pracowałem, przyszedłem, zjadłem ma to również zastosowanie w pytaniach czego nauczysz się już na następnych lekcjach oglądają wideo lekcje i zakupując książki Niderlandzki w praktyce autora Michała Kiliana na stronie internetowej.

Przykłady: – gewerkt (pracowałem), gedaan (poszedłem), gekomen (przyszedłem), gelezen (przeczytałem), gegeten (zjadłem). Oto jak mogłyby być użyte w zdaniach:

1.Ik heb gewerkt – Pracowałem/Pracowałam.

2.Ik heb gedaan – Zrobiłem/Zrobiłam.

3.Ik ben gekomen – Przyszedłem/Przyszłam.

4.Ik heb gelezen – Czytałem/Czytałam.

5.Ik heb gegeten – Jadłem/Jadłam.

Warto zauważyć, że wybór między “hebben” a “zijn” jako czasownika pomocniczego zależy od tego, czy czasownik jest przechodni (hebben) czy nieprzechodni (zijn), oraz od kontekstu zdania, w tym od tego, czy wyraża ono ruch czy zmianę stanu. Na przykład “komen, gaan, lopen, wandelen” zawsze łączy się z “zijn” ze względu na to, że są to czasowniki przechodnie wyrażającym ruch.

Wideo lekcja czas przeszły dokonany w języku holenderskim

Blog