LinkedIn
X

Czasownik mochten w języku niderlandzkim

Czasownik mochten w języku niderlandzkim jest formą przeszłą niedokonaną od czasownika modalnego „mogen”, który oznacza „móc” lub „mieć pozwolenie”. Odmiana tego czasownika w czasie przeszłym niedokonanym zależy od osoby oraz liczby, a poniżej przedstawiam pełną odmianę:

1.ik mocht – ja mogłem/mogłam

2.jij mocht – ty mogłeś/mogłaś

3.hij/zij/het mocht – on/ona/ono mógł/mogła/mogło

4.wij mochten – my mogliśmy/mogłyśmy

5.jullie mochten – wy mogliście/mogłyście

6.zij mochten – oni/one mogli/mogły

Forma „mochten” jest używana w sytuacjach, gdzie w języku polskim użylibyśmy trybu przypuszczającego lub form przeszłych, aby wyrazić możliwość lub pozwolenie w przeszłości. Czasownik ten jest często stosowany w zdaniach warunkowych oraz wyrażeniach grzecznościowych.

Wideo lekcja czasownik mochten w języku niderlandzkim

Blog