LinkedIn
X

Czasownik moesten w języku niderlandzkim

Czasownik moesten w języku niderlandzkim jest formą przeszłą czasownika modalnego “moeten”, który oznacza “musieć” lub “mieć obowiązek”. Jest to czasownik nieregularny, a “moesten” jest formą używaną dla liczby mnogiej. Dla liczby pojedynczej używa się formy “moest”. Oto pełna odmiana czasownika “moeten” w czasie przeszłym niedokonanym (imperfekt):

Liczba pojedyncza:

1.Ik moest – Ja musiałem/musiałam

2.Jij/U moest – Ty musiałeś/musiałaś

3.Hij/Zij/Het moest – On/Ona/Ono musiało

Liczba mnoga:

1.Wij moesten – My musieliśmy/musiałyśmy

2.Jullie moesten – Wy musieliście/musiałyście

3.Zij moesten – Oni/One musieli/musiały

Forma “moesten” wykorzystywana jest do wyrażania przeszłych zobowiązań lub konieczności w kontekście grupy osób. Czasownik ten, jak większość czasowników modalnych, często pojawia się w zdaniach z innym czasownikiem w formie bezokolicznika, który określa konkretną czynność. Na przykład: “Wij moesten onze kamers schoonmaken” – “Musieliśmy posprzątać nasze pokoje”.

 

Wideo lekcja czasownik moesten w języku niderlandzkim

Blog