LinkedIn
X

Czasowniki rozdzielnie złożone w czasie przeszłym dokonanym

Czasowniki rozdzielnie złożone w czasie przeszłym dokonanym w języku niderlandzkim to interesująca cecha języka niderlandzkiego, która często sprawia trudności osobom uczącym się tego języka. W czasie przeszłym dokonanym, te czasowniki przyjmują specyficzną formę, gdzie prefiks oddzielany jest i umieszczany na końcu zdania. Przyjrzyjmy się kilku przykładom: overgewerkt, opgeschreven, opengedaan, meegenomen.

1.Overgewerkt – “pracować dłużej”. W czasie przeszłym dokonanym:

Ik heb overgewerkt. (Ja pracowałem/pracowałam dłużej).

2.Opgeschreven – “zapisać, zanotować”. W czasie przeszłym dokonanym: 

Ik heb adres opgeschreven. (Zapisałem/zapisałam adres).

3.Opengedaan – “otworzyć”. W czasie przeszłym dokonanym:

Ik heb deur opengedaan. (Otworzyłem/otworzyłam drzwi).

4.Meegenomen – “zabrać ze sobą”. W czasie przeszłym dokonanym:

Ik heb mijn paraplu meegenomen. (Zabrałem/zabrałam mój parasol).

W każdym z tych przypadków, czasownik główny (werken, schrijven, doen, nemen) jest użyty w formie przeszłej (voltooid deelwoord), a prefiks (over, op, mee) jest oddzielony i pozostaje niezmieniony. Jest to typowa konstrukcja dla niderlandzkich czasowników rozdzielnie złożonych w czasie przeszłym dokonanym, która pozwala na jasne i precyzyjne wyrażanie zakończonych działań w przeszłości.

Wideo lekcja czasowniki rozdzielnie złożone w czasie przeszłym dokonanym w języku niderlandzkim

Blog