Wideo kursy Niderlandzki w praktyce Krok 3 Gramatyka czasu przeszłego

Wybierz lekcję i zacznij naukę

Wideo kursy

Niderlandzki w praktyce Krok 3 Wstęp

Witaj na lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Na tej lekcji poznasz jak budować zdania w języku niderlandzkim. To przykład jak wygląda budowa zdań w języku niderlandzkim w czasie przeszłym. Schematy zostały stworzone specjalnie do szybkiej i skutecznej nauki tego języka. Autorem schematów gramatycznych i serii książek Niderlandzki w praktyce jest Michał Kilian.

Zobacz wideo lekcje

Wideo kursy

Niderlandzki w praktyce Krok 3 Lekcja 1

Tematy, które poznacie na lekcji to. Części zdania takie jak osoba (zaimek osobowy), Czasowniki w języku polskim i niderlandzkim w czasie przeszłym, Czas (określnie czasu w czasie przeszłym), Miejsce (określnie miejsca) i Zaimki pytające, Zaprzeczenie Niet (nie) i Geen (żadnego), rodzajniki De, Het i Een. Czyli wszystkie elementy zdania potrzebne do budowy potrzebnych Wam zdań w języku niderlandzkim

Zobacz wideo lekcję

Wideo kursy

Niderlandzki w praktyce Krok 3 Lekcja 2

. Tematy, które poznacie na lekcji to. Czas przeszły czyli opis kiedy stosujemy czas przeszły w zdaniach w języku niderlandzkim. Poznacie jak odmienia się czasownik Hadden (mieć) na przykładach. Jak budować zdanie w czasie przeszłym z czasownikiem Hadden (miałem) w języku niderlandzkim. Nauczycie się jak budować zdanie w formie twierdzącej, przeczącej, pytającej i pytającej z zaimkiem pytającym. Poznacie schemat do tworzenia zdań i przykłady ich zastosowania. Naturalnie lekcja jest uzupełniona słówkami, które będzie mogli zastosować w zdaniach.

Zobacz wideo lekcję

Wideo kursy

Niderlandzki w praktyce Krok 3 Lekcja 3

Tematy, które poznacie na lekcji to. Jak budować zdanie w czasie przeszłym z czasownikiem Waren (byłem) w języku niderlandzkim. Poznacie odmianę tego czasownika na przykładach. Nauczycie się jak budować zdanie w formie twierdzącej, przeczącej, pytającej i pytającej z zaimkiem pytającym. Poznacie schemat do tworzenia zdań i przykłady ich zastosowania. Naturalnie lekcja jest uzupełniona słówkami, które będzie mogli zastosować w zdaniach.

Zobacz wideo lekcję

Wideo kursy

Niderlandzki w praktyce Krok 3 Lekcja 4

Witaj na czwartej lekcji nauki języka niderlandzkiego w szkole Niderlandzki w praktyce. Tematy, które poznacie na lekcji to. Podział czasu przeszłego na czasowniki dokonane i niedokonane. Będziecie potrafili zastosować te czasowniku w zdaniu opisując wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości. Wszystkie zagadnienia są wytłumaczone na przykładach w książce. Wszystkie lekcje uzupełnione są dialogami i słówkami do nauki w języku polskim i niderlandzkim. Naturalnie pamiętaj o rozwiązywaniu ćwiczeń w książce Niderlandzki w praktyce Krok 3 Ćwiczenia.

Zobacz wideo lekcję

Wideo kursy

Niderlandzki w praktyce Krok 3 Lekcja 5

Tematy, które poznacie na lekcji to. Czas przeszły niedokonany w języku niderlandzkim. Poznacie czasowniki języka niderlandzkiego czasu przeszłego niedokonanego. Poznacie podział czasowników czasu przeszłego niedokonanego na regularne i nieregularne. Nauczycie się jak tworzyć czasowniki regularne i jak zastosować formułę „kofschip” w zdaniach w liczbie pojedynczej i mnogiej. Jak tworzyć zdania w formie twierdzącej, przeczącej, pytającej i formie pytającej z zaimkiem pytającym. Poznacie czasowniki nieregularne i będziecie potrafili je odmieniać przez osoby. Wszystkie zagadnienia są przedstawione ma przykładach, które pokażą Wam jak zastosować je w zdaniach. Uczcie się słówek, które znajdują się na końcu lekcji by tworzyć z nimi zdania.

Zobacz wideo lekcję

Wideo kursy

Niderlandzki w praktyce Krok 2 Lekcja 6

Tematy, które poznacie na lekcji to. Budowa zdania w czasie przeszłym niedokonanym z jednym czasownikiem. Poznacie schematy gramatyczne do budowy zdań w tym czasie i będziecie potrafili tworzyć zdania w formie twierdzącej, przeczącej, pytającej i formie pytającej z zaimkiem pytającym. Wszystko zakończone nauką słówek, których trzeba się nauczyć. Wszystkie lekcje uzupełnione są dialogami i słówkami do nauki w języku polskim i niderlandzkim. Naturalnie pamiętaj o rozwiązywaniu ćwiczeń w książce Niderlandzki w praktyce Krok 3 Ćwiczenia. Jeśli jeszcze nie masz książki to zawsze możesz zakupić ją na naszej stronie internetowej.

Zobacz wideo lekcję

Wideo kursy

Niderlandzki w praktyce Krok 3 Lekcja 7

Tematy, które poznacie na lekcji to. Budowa zdania w czasie przeszłym niedokonanym z dwoma czasownikami. Dowiecie się jak budować zdania w tym czasie za pomocą dwóch czasowników. Poznacie czasowniki w czasie przeszłym takie jak: Konden (potrafiłem), Mocht (mogłem), Wilden (chciałem), Moesten (musiałem). Poznacie ich pełną odmianę i będziecie potrafili zastosować te czasowniki w zdaniu. Dowiecie się jak budować zdanie twierdzące, przeczące, pytające i pytające z zaimkiem pytającym. Wszystko pokazane na prostych schematach gramatycznych i przykładach. Nauczycie się jak zastosować zaprzeczenie do czasownika Moesten (musiałem) w czasie przeszłym czyli będziecie używali czasownika Hoefden niet (nie musiałem). Poznacie odmianę tego czasownika w formie osobowej i będziecie potrafili zastosować ten czasownik w zdaniu.

Zobacz wideo lekcję

Wideo kursy

Niderlandzki w praktyce Krok 3 Lekcja 8

Tematy, które poznacie na lekcji to. Czasowniki rozdzielnie złożone w czasie przeszłym niedokonanym. Gdzie poznacie jak budować zdania z tymi czasownikami jak i również potrzebne przyimki języka niderlandzkiego. Nauczycie się czasowników rozdzielnie złożonego języka niderlandzkiego i jak je odmieniać w zależności od zaimka osobowego. Naturalnie będziecie potrafili tworzyć zdania w formie twierdzącej, przeczącej , pytającej i pytającej z zaimkiem pytającym. Uczcie się słówek, które znajdują się na końcu lekcji by tworzyć z nimi zdania.

Zobacz wideo lekcję

Wideo kursy

Niderlandzki w praktyce Krok 3 Lekcja 9

Tematy, które poznacie na lekcji to. Czasownik pomocniczy plus czasownik rozdzielnie złożony w czasie przeszłym. Nauczycie się tworzyć zdania za pomocą dwóch czasowników gdzie drugi czasownik to czasownik rozdzielnie złożony. Nauczycie się jak stosować, tworzyć i wymawiać zdania w języku niderlandzkim z tą formą gramatyczną. Uczcie się słówek, które znajdują się na końcu lekcji by tworzyć z nimi zdania.  

Zobacz wideo lekcję

Wideo kursy

Niderlandzki w praktyce Krok 3 Lekcja 10

Tematy, które poznacie na lekcji to. Łączenie zdań w czasie przeszłym za pomocą spójników. Poznacie spójniki potrzebne do łączenia zdań i jak budować zdania gdzie drugie zdanie jest zdaniem podrzędnie lub współrzędnie złożone. Poznacie spójnik Toen (wtedy) i poznacie jego znaczenie w zdaniu. Będziecie potrafili zastosować ten spójnik w zdaniu. Przykłady pokażą Wam jak zastosować ten spójnik na przykład do opowiadania wydarzeń w czasie przeszłym, które wydarzyły się w tym samym czasie. Uczcie się słówek, które znajdują się na końcu lekcji by tworzyć z nimi zdania.

Zobacz wideo lekcję

Wideo kursy

Niderlandzki w praktyce Krok 3 Lekcja 11

Tematy, które poznacie na lekcji to. Czas przeszły dokonany. Poznacie czas przeszły dokonany i czasowniki potrzebne do budowy zdań. Poznacie jak buduje się zdania za pomocą czasowników pomocniczych Hebben (mieć) i Zijn (być). Poznacie budowę zdań w formie twierdzącej, przeczącej, pytającej i formie pytającej z zaimkiem pytającym. Dowiecie się zastosować czasownik regularny i nieregularny czasu przeszłego dokonanego. Uczcie się słówek, które znajdują się na końcu lekcji by tworzyć z nimi zdania.

Zobacz wideo lekcję

Wideo kursy

Niderlandzki w praktyce Krok 3 Lekcja 12

Tematy, które poznacie na lekcji to. Czasownik rozdzielnie złożony w czasie przeszłym dokonanym. Poznacie czasowniki rozdzielnie złożone czasu przeszłego i jak je zastosować w zdaniu. Dowiecie się tworzyć czasownik regularny i nieregularny czasu przeszłego w zdaniu rozdzielnie złożonym. Nauczycie się jak budować zdania twierdzące, przeczące, pytające i pytające z zaimkiem pytającym w czasie przeszłym dokonanym. 

Zobacz wideo lekcję

Zapisy na kursy

Sprawdź ofertę naszych kursów

By zapisać się kurs wystarczy wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się na stronie lub napisać wiadomość na Whatsupp na numer telefonu +31648887614

Zapisz się na kurs