LinkedIn
X

Odmiana czasownika regularnego overwerken w zdaniu pytającym w języku niderlandzkim

Odmiana czasownika regularnego overwerken w zdaniu pytającym w języku niderlandzkim może wyglądać następująco, w zależności od osoby oraz czasu. Przykłady podam w czasie teraźniejszym, ponieważ jest to najczęściej używany czas do formułowania pytań dotyczących bieżących działań lub planów.

1.(Ik) Werk ik over? – Czy pracuję na nadgodziny?

2.(Je, jij) Werk je over? – Czy pracujesz na nadgodziny?

3.(Hij, zij, het) Werkt hij/zij/het over? – Czy on/ona/ono pracuje na nadgodziny?

4.(Wij, we) Werken wij over? – Czy pracujemy na nadgodziny?

5.(Jullie) Werken jullie over? – Czy pracujecie na nadgodziny?

6.(Zij, ze) Werken zij over? – Czy oni/one pracują na nadgodziny?

Warto zwrócić uwagę, że w języku niderlandzkim format pytania tworzy się przez inwersję, czyli zamianę miejscami podmiotu i czasownika, co jest typowe dla języków germańskich. Ponadto, w pytaniach bezpośrednich często używa się znaku zapytania na końcu zdania.

Wideo lekcja odmiana czasownika regularnego overwerken w zdaniu pytającym

Blog

Zobacz wiadomości z Holandii