LinkedIn
X

Odmiana czasownika zijn w języku niderlandzkim w zdaniu pytającym

Odmiana czasownika zijn w języku niderlandzkim w zdaniu pytającym. Czasownik “zijn” pochodzi z języka niderlandzkiego i oznacza “być”. Odmiana tego czasownika w zdaniu pytającym w języku niderlandzkim wymaga odwrócenia kolejności podmiotu i czasownika, co jest typową cechą tworzenia pytań w tym języku. Poniżej przedstawiam przykłady odmian czasownika “zijn” w zdaniach pytających dla różnych osób:

  1. Ik ben – Ja jestem

Ben ik? – Czy ja jestem?

  1. Jij/u bent – Ty jesteś / Pan/Pani jest

Ben je/bent u? – Czy ty jesteś? / Czy Pan/Pani jest?

  1. Hij/zij/het is – On/ona/ono jest

Is hij/zij/het? – Czy on/ona/ono jest?

  1. Wij/we zijn – My jesteśmy

Zijn wij? – Czy my jesteśmy?

  1. Jullie zijn – Wy jesteście

Zijn jullie? – Czy wy jesteście?

  1. Zij/ze zijn – Oni/one są

Zijn zij? – Czy oni/one są?

Przykłady zdaniowe:

Ben ik te laat? – Czy jestem za późno?

Is hij uw broer? – Czy on jest twoim bratem?

Zijn wij klaar voor de test? – Czy jesteśmy gotowi na test?

Zauważ, że w zależności od kontekstu, czasownik “zijn” może być użyty w różnych czasach i formach, jednak powyższe przykłady odnoszą się do czasu teraźniejszego, który jest najczęściej używany w codziennej komunikacji.

Wideo lekcja odmiana czasownika zijn w języku niderlandzkim w zdaniu pytającym

Blog