LinkedIn
X

Odmiana osobowa czasownika ging w czasie przeszłym w zdaniu przeczącym

Odmiana osobowa czasownika ging w czasie przeszłym w zdaniu przeczącym w języku niderlandzkim wygląda następująco. Należy zwrócić uwagę, że “ging” jest formą czasu przeszłego od czasownika “gaan”, który oznacza “iść”. W zdaniu przeczącym dodaje się “niet” po czasowniku, aby wyrazić przeczenie.

1.Ik ging niet – Nie poszedłem/Nie poszłam

2.Je ging niet – Nie poszedłeś/Nie poszłaś (do jednej osoby)

3.Hij/Zij/Het ging niet – On/Ona/Ono nie poszedł/poszła/poszło

4.Wij gingen niet – My nie poszliśmy/nie poszłyśmy

5.Jullie gingen niet – Wy nie poszliście/nie poszłyście (do więcej niż jednej osoby)

6.Zij gingen niet – Oni/One nie poszli/nie poszły

W niderlandzkim, aby utworzyć zdanie przeczące, wystarczy dodać słowo “niet” bezpośrednio po czasowniku. Ważne jest, aby pamiętać o właściwej odmianie czasownika “ging” zgodnie z podmiotem zdania.

Wideo lekcja odmiana osobowa czasownika ging w czasie przeszłym w zdaniu przeczącym

Blog