LinkedIn
X

Odmiana osobowa czasownika regularnego werken w zdaniu pytającym

Odmiana osobowa czasownika regularnego werken w zdaniu pytającym. W języku niderlandzkim odmiana czasowników regularnych w czasie przeszłym (imperfectum) jest stosunkowo prosta, a sam proces tworzenia form przeszłych opiera się na dodaniu określonych końcówek do rdzenia czasownika. Przykładem może być czasownik “werken” (pracować), którego forma przeszła to “werkte” (pracowałem/pracowałaś/pracowało).

Aby utworzyć zdanie pytające w czasie przeszłym z użyciem czasownika “werkte”, należy posłużyć się odpowiednią odmianą osobową czasownika oraz inwersją, czyli zamianą miejscami podmiotu i orzeczenia. Odmiana osobowa czasownika “werkte” w zdaniu pytającym wyglądałaby następująco dla różnych osób:

Zdanie pytające z czasownikiem werkte:

1.Werkte ik? (Czy ja pracowałem/pracowałam?)

2.Werkte jij/u? (Czy ty pracowałeś/pracowałaś? / Czy Pan/Pani pracował/pracowała?)

3.Werkte hij/zij/het? (Czy on/on/pracował/pracowała/pracowało?)

4.Werkten wij? (Czy my pracowaliśmy?)

5.Werkten jullie? (Czy wy pracowaliście?)

6.Werkten zij? (Czy oni/one pracowali/pracowały?)

Ważne jest, aby pamiętać o różnicy w końcówce dla liczby pojedynczej (“-te”) i liczby mnogiej (“-ten”). Odmiana osobowa czasownika w zdaniu pytającym w czasie przeszłym zależy od podmiotu zdania, a inwersja sprawia, że czasownik pojawia się przed podmiotem, co nadaje zdaniu formę pytającą.

Wideo lekcja odmiana osobowa czasownika regularnego werken (pracować) w zdaniu pytającym

Blog