LinkedIn
X

Odmiana osobowa czasownika Zullen w języku niderlandzkim

Odmiana osobowa czasownika zullen w języku niderlandzkim. Czasownik “zullen” jest holenderskim czasownikiem modalnym, który służy do wyrażania przyszłości lub intencji. Jest on używany podobnie do angielskiego “will”. Oto jak odmienia się “zullen” w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających:

Zdania twierdzące:

1.Ik zal (Ja będę)

2.Jij zult / Je zult (Ty będziesz)

3.Hij / Zij / Het zal (On / Ona / To będzie)

4.Wij zullen / We zullen (My będziemy)

5.Jullie zullen (Wy będziecie)

6.Zij zullen (Oni / One będą)

Zdania przeczące:

Aby utworzyć zdanie przeczące, należy dodać “niet” po czasowniku modalnym “zullen”.

1.Ik zal niet (Ja nie będę)

2.Jij zult niet / Je zult niet (Ty nie będziesz)

3.Hij / Zij / Het zal niet (On / Ona / To nie będzie)

4.Wij zullen niet / We zullen niet (My nie będziemy)

5.Jullie zullen niet (Wy nie będziecie)

6.Zij zullen niet (Oni / One nie będą)

Zdania pytające:

W zdaniach pytających, czasownik “zullen” występuje na początku zdania.

1.Zal ik? (Czy ja będę?)

2.Zal jij? / Zal je? (Czy ty będziesz?)

3.Zal hij / zij / het? (Czy on / ona / to będzie?)

4.Zullen wij? / Zullen we? (Czy my będziemy?)

5.Zullen jullie? (Czy wy będziecie?)

6.Zullen zij? (Czy oni / one będą?)

Pamiętaj, że użycie “zullen” nie ogranicza się tylko do wyrażania przyszłości, ale może również wyrażać przypuszczenie, obietnicę, propozycję czy nawet rozkaz w zależności od kontekstu. Ponieważ jednak prosiłeś o informacje w języku polskim, to wyjaśnienie dotyczyło holenderskiego czasownika “zullen”. Jeśli miałeś na myśli coś innego lub potrzebujesz dodatkowych informacji, daj mi znać!

Wideo lekcja odmiana osobowa czasownika zullen w języku niderlandzkim

Blog