Regulamin kursów w szkole Niderlandzki w praktyce

1.Regulamin Kursów stacjonarnych i kursów online dostępnych w szkole nauki języka niderlandzkiego Niderlandzki w praktyce:

1.2   Płatność za kursy odbywa się przed danym miesiącem rozpoczęcia nauki. Wtedy należy dokonać wpłaty za wybrany kurs.

1.3   Płatność za kursy online należy uiścić przed pierwszą lekcją. Płatność za kursy jest miesięczna.

1.4   Cennik kursów i materiałów do nauki jest podany na stronie internetowej www.niderlandzkiwpraktyce.pl

1.5   Płatność za kurs nie zostaje zwrócona.

1.6   Materiały do nauki można zakupić na lekcji lub na stronie internetowej podanej przez autora książek Michała Kiliana

1.7 Rezygnacja z kursu może nastąpić na końcu każdego danego miesiąca.

1.8 Nauczyciel ma prawo do usunięcia z kursu ucznia w wypadku zachowania nie zgodnego z normalnym funkcjonowanie lub zachowaniem ucznia na lekcji. Płatność za kurs nie podlega zwrocie.

1.9 Brak obecności na lekcji należy meldować 24 godziny przed rozpoczęciem kursu/lekcji. W innym wypadku lekcja/płatność przepada co oznacza, że nie ma możliwości odbycia lekcji w innym terminie. Wakacje lub dłuższa nieobecność na lekcji musi być zgłaszana miesiąc wcześniej. 

2.0 W wypadku nauki w tym samym czasie w innej szkole językowej jak na przykład kursu z Urzędu miasta lub kursu zakładowego należy przed rozpoczęciem kursu to zgłosić. Jeśli uczysz się w innej szkole językowej to najpierw ukończ inny kurs zanim rozpoczniesz naukę w mojej szkole.

2. Regulamin kursów online

2.1 Przed rozpoczęciem kursu online należy sprawdzić czy istnieje możliwość dobrego połączenia internetowego podczas lekcji grupowych lub indywidualnych. W przypadku braku połączenia internetowego ciągłego (głos i wideo) zapewniającego odbycie lekcji w określonym czasie koszty lekcji ponosi uczeń i nie ma możliwości odbycia lekcji ponownie.

2.2 Nagrywania wideo lekcji online (w czasie lekcji) jest zabronione i grozi wysoką karą pieniężną.

Kiedy zdecydujesz się na rozpoczęcie kursu języka niderlandzkiego lub angielskiego w mojej szkole językowej Niderlandzki w praktyce możesz rozpocząć kurs w innej szkole językowej dopiero po ukończeniu danego kursu. Zrezygnować z kursu możesz na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

3. Prawa autorskie do książek Niderlandzki w praktyce i kursów wideo Niderlandzki w praktyce. Link https://www.nederlandsinpraktijk.be/prawa-autorskie/

Książki Niderlandzki w praktyce i kursy online do książek na stronie internetowej www.niderlandzkiwpraktyce.pl i www.nederlandsinpraktijk.be zostały stworzone przez jego autora Michała Kiliana i są objęte prawami autorskimi. Kopiowanie i sprzedaż kursów online lub książek Niderlandzki w praktyce jest zabronione. Za złamanie tego aktu prawnego grożą surowe kary finansowe.