LinkedIn
X

Schemat zdania przeczącego w języku niderlandzkim z dwoma czasownikami

Schemat zdania przeczącego w języku niderlandzkim z dwoma czasownikami. Budowa zdania przeczącego w języku niderlandzkim, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z czasownikami posiłkowymi takimi jak moeten (musieć), kunnen (potrafić), mogen (mieć pozwolenie) i willen (chcieć), a także drugim czasownikiem, wymaga zrozumienia podstawowej struktury zdania. W języku niderlandzkim struktura zdania w trybie przeczącym z użyciem tych czasowników posiłkowych wygląda następująco: podmiot, czasownik pomocniczy, negacja (nie), czas, miejsce, drugi czasownik w formie bezokolicznika.

Schemat do tworzenia zdania wygląda następująco:

OSOBA + CZASOWNIK POMOCNICZY + CZAS + MIEJSCE + RESZTA ZDANIA + DRUGI CZASOWNIK

Przykłady zdań przeczących z różnymi czasownikami posiłkowymi:

1.Moeten niet (nie musieć) = Ik hoef niet/geen

Ik hoef vandaag niet werken. – Nie muszę dzisiaj pracować.

2.W tej konstrukcji “Ik” to osoba, “hoef” to czasownik pomocniczy, “niet” to negacja, “vandaag” to czas, a “werken” to drugi czasownik (bezokolicznik).

3.Kunnen (potrafić):

Zij kan niet in het zwembad zwemmen. – Ona nie potrafi pływać w basenie.

4.Tutaj “Zij” to osoba, “kan” to czasownik pomocniczy, “niet” to negacja, “in het zwembad” to miejsce, a “zwemmen” to drugi czasownik (bezokolicznik).

5.Mogen (mieć pozwolenie):

Wij mogen niet in het restaurant roken. – Nie wolno nam palić w restauracji.

6.W tym przypadku “Wij” to osoba, “mogen” to czasownik pomocniczy, “niet” to negacja, “in het restaurant” to miejsce, a “roken” to drugi czasownik (bezokolicznik).

7.Willen (chcieć):

Ik wil nu niet eten. – Nie chcę teraz jeść.

8.Tu “Ik” to osoba, “wil” to czasownik pomocniczy, “niet” to negacja, “nu” to czas, a “eten” to drugi czasownik (bezokolicznik).

Ważne jest, aby pamiętać, że w języku niderlandzkim drugi czasownik w zdaniu zawsze pojawia się na końcu zdania, co jest typowe dla konstrukcji z czasownikami modalnymi. Ponadto, negacja “niet” umieszczana jest bezpośrednio po czasowniku pomocniczym, co nadaje zdaniu charakter przeczący.

Wideo lekcja schemat zdania przeczącego w języku niderlandzkim z dwoma czasownikami

Blog

Zobacz wiadomości z Holandii