LinkedIn
X

Schemat zdania przeczącego z czasownikiem gaan w języku niderlandzkim

Schemat zdania przeczącego z czasownikiem gaan w języku niderlandzkim to prosty schemat, który pomoże Ci w budowaniu zdań przeczących. By zbudować takie zdanie musisz zachować strukturę zdania taką samą, która była pokazana wcześniej na innych przykładach. Schemat budowy zdania to:

OSOBA + CZASOWNIK GAAN + CZAS + NIET/GEEN + MIEJSCE + RESZTA ZDANIA + DRUGI CZASOWNIK

Odmiana czasownika Gaan (Iść)

Ja nie idę – Ik ga niet

Ty nie idziesz – Jij gaat niet

On/Ona nie idzie – Hij/zij gaat niet

My nie idziemy – Wij gaan niet

Wy nie idziecie – Jullie gaan niet

Oni/one nie idą – Zij gaan niet

Pamiętaj: W języku niderlandzkim czasownik Gaan (Iść) ma trzy znaczenia: Idę (Ja idę jutro do pracy), zamierzam (Ja zamierzam kupić rower) i będę (Ja będę sprzedawać dom). We wszystkich tych przykładach możesz zastosować czasownik Gaan (Iść).

Pamiętaj: Drugi czasownik jest zawsze na końcu zdania i zawsze z końcówką en lub n i może to być każdy czasownik jak i również czasownik rozdzielnie złożony.

Naturalnie wszystkie oznaczenia w schemacie zostały już wcześniej wyjaśnione na lekcji.

Pamiętaj: Czasownik w zdaniu twierdzącym i przeczącym jest zależny od osoby czyli zachowujemy odmianę czasownika w zależności od zaimka osobowego (OSOBY). Jeśli musisz przypomnieć sobie tą wiedzę to zobacz lekcje Krok 2 Lekcja 4. Natomiast jeśli już znasz odmianę czasowników zależnie od osoby to zobacz jak buduje się zdanie z jednym czasownikiem w języku niderlandzkim. Prosta metoda: Ik ga (Idę), Ik ga niet (Ja nie idę), Ge je? (Idziesz?), Waar ga je? (Gdzie idziesz?)

Przykład zdania twierdzącego w zdaniu z dwoma czasownikami:

Ja zamierzam kupić rower – Ik ga fiets kopen

Ja idę jutro do sklepu – Ik ga morgen naar winkel

Ja będę sprzedawać dom – Ik ga huis verkopen

Przykład zdania twierdzącego w zdaniu z dwoma czasownikami:

Ja nie zamierzam kupić rowera – Ik ga geen fiets kopen (rower – rzecz)

Ja nie idę jutro do sklepu – Ik ga morgen niet naar winkel

Ja nie będę sprzedawać domu – Ik ga geen huis verkopen (dom- rzecz)

Wideo lekcja schemat zdania przeczącego z czasownikiem gaan w języku niderlandzkim

Blog