LinkedIn
X

Schemat zdania pytającego z czasownikami rozdzielnie złożonymi

Schemat zdania pytającego z czasownikami rozdzielnie złożonymi w czasie przeszłym dokonanym w języku niderlandzkim to prosty schemat, który pomoże Ci w budowaniu zdań pytających. By zbudować takie zdanie musisz zachować strukturę zdania taką samą, która była pokazana wcześniej na innych przykładach. Schemat budowy zdania to:

ZIJN/HEBBEN + OSOBA + CZAS + MIEJSCE + RESZTA ZDANIA + CZASOWNIK CZAS PRZESZŁY?

Pamiętaj: Pierwszy czasownik to czasownik pomocniczy Hebben lub Zijn i jest zależny od OSOBY (zaimka osobowego)

Pamiętaj: Tworząc zdania przeczące stosujesz niet (nie) z czasownikami i geen (nie) jeśli o czymś mówisz.

Pamiętaj: Drugi czasownik w języku niderlandzkim znajduje się zawsze na końcu zdania (czasownik czasu przeszłego ge-) i może być to czasownik regularny jak gewerkt lub nieregularny jak gegaan.

Pamiętaj: Do określeń w czasie przeszłym (CZAS) dodajesz takie słowo jak temu czyli geleden (gelejden-wymowa) w języku niderlandzkim tworząc takie wyrazy jak: tydzień temu (week geleden), godzinę temu (uur geleden), miesiąc temu (maand geleden) czy na przykład rok temu (jaar geleden). Wszystkie określenia czasu stosowane w czasie przeszłym znajdują się w książce Niderlandzki w praktyce Krok 3 Gramatyka czasu przeszłego.

Pamiętaj: Czasownik rozdzielnie złożony w czasie przeszłym dokonanym znajduje się na końcu zdania w postaci nierozłącznej czyli nie dzielisz go na przyimek i czasownik. 

Zdanie twierdzące w języku niderlandzkim:

Ja pracowałem wczoraj dłużej Zdanie: Ik heb gisteren overgewerkt

Ja poszedłem z powrotem o godzinie 15.00 do sklepu Zdanie: Ik ben om 15.00 naar winkel teruggegaan

Ja oddzwoniłem o godzinie 17.00 Zdanie: Ik heb om 17.00 teruggebeld

Zdanie przeczące w języku niderlandzkim:

Ja nie pracowałem wczoraj dłużej Zdanie: Ik heb gisteren niet overgewerkt

Ja nie poszedłem z powrotem o godzinie 15.00 do sklepu Zdanie: Ik ben om 15.00 niet naar winkel teruggegaan

Ja nie oddzwoniłem o godzinie 17.00 Zdanie: Ik heb om 17.00 niet teruggebeld

Zdanie pytające w języku niderlandzkim:

Pracowałeś wczoraj dłużej? Zdanie: Heb je gisteren overgewerkt?

Poszedłeś z powrotem o godzinie 15.00 do sklepu? Zdanie: Ben je om 15.00 naar winkel teruggegaan?

Oddzwoniłeś o godzinie 17.00? Zdanie: Heb je om 17.00 teruggebeld?

Wideo lekcja schemat zdania pytającego z czasownikami rozdzielnie złożonymi w czasie przeszłym dokonanym w języku niderlandzkim

Blog