Tłumaczenia w języku polskim i niderlandzkim

Pomoc w Holandii

Tłumaczenia ustne i pisemne w języku polskim i niderlandzkim

  • Tłumaczenia administracyjne i urzędowe
  • Pisanie CV
  • Rozmowa u lekarza lub specjalisty
  • Tłumaczenia ogólne
  • Pomoc w administracji
  • Pomoc w zakładaniu firmy w Holandii
  • Pomoc i porada telefoniczna w całej Holandii pod numerem telefonu +31 648 887 614
niderlandzkiwpraktyce.pl