LinkedIn
X

Wyrazy dat i het w języku niderlandzkim

Wyrazy dat i het w języku niderlandzkim są używane bardzo często i pełnią ważne funkcje w składni tego języka. “Dat” oznacza “że” w kontekście wprowadzania zdania podrzędnego, np. “Ik denk dat het gaat regenen” – “Myślę, że będzie padać”. Jest to więc spójnik używany do łączenia zdań w sposób, który pozwala wyrazić przyczynę, skutek, cel, itp.

Z kolei “het” to jeden z artykułów określonych w języku niderlandzkim, podobny do angielskiego “the”. Jest on używany z rzeczownikami o rodzaju nijakim. W języku niderlandzkim rzeczowniki są klasyfikowane jako męskie, żeńskie lub nijakie, a “het” jest używane wyłącznie z tą ostatnią grupą. Przykładem może być zdanie “Het kind eet” – “Dziecko je”, gdzie “kind” (dziecko) jest rzeczownikiem rodzaju nijakiego, więc używa się “het”.

Poza funkcją artykułu określonego, “het” pełni również rolę zaimka osobowego w 3. osobie liczby pojedynczej dla rzeczowników nijakich i może oznaczać “to” lub “ono”. Język niderlandzki charakteryzuje się tym, że rozróżnienie między rodzajami rzeczowników ma znaczący wpływ na gramatykę zdania, co sprawia, że zrozumienie i właściwe używanie “dat” i “het” jest kluczowe dla płynności i poprawności wypowiedzi.

Wideo lekcja wyrazy dat i het w języku niderlandzkim

Blog