LinkedIn
X

Zastosowanie spójnika toen w zdaniach

Zastosowanie spójnika toen w zdaniach. Spójnik “toen” w języku niderlandzkim jest używany do wyrażenia zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości, często służy do wprowadzenia kontekstu czasowego lub opisania sytuacji, która miała miejsce równocześnie z innym wydarzeniem. Oto kilka przykładów zdań, które ilustrują użycie “toen” w czasie przeszłym:

1.Toen ik jong was, speelde ik vaak buiten.

Tłumaczenie: Kiedy byłem młody, często bawiłem się na zewnątrz.

W tym zdaniu “toen” wprowadza kontekst czasowy młodości mówiącego i opisuje, co robił w tym okresie.

2.Toen de telefoon ging, was ik net aan het koken.

Tłumaczenie: Kiedy zadzwonił telefon, akurat gotowałem.

Tutaj “toen” użyte jest do zaznaczenia, że dwa zdarzenia zaszły w tym samym czasie – dzwonienie telefonu i gotowanie.

3.Toen we in Amsterdam aankwamen, regende het.

Tłumaczenie: Kiedy przyjechaliśmy do Amsterdamu, padał deszcz.

W przykładzie tym “toen” łączy przybycie do Amsterdamu z równoczesnym zdarzeniem, jakim jest deszcz.

Zastosowanie “toen” jest kluczowe w języku niderlandzkim do opowiadania o przeszłości, ponieważ pomaga zbudować klarowną narrację czasową i pokazać zależności między różnymi zdarzeniami.

Wideo lekcja zastosowanie spójnika toen w zdaniach

Blog